Ipgate's

  telnet://ip8boz.shacknet.nu  :  Ipgate IP8BOZ te Bergen op Zoom (Noord-Brabant)

  telnet://213.51.120.122:6300  :  Ipgate JO1RIN te Scharsterbrug (Friesland)

  telnet://gw.csd.nu:6300/  Ipgate NL3DRA te Drachten (Friesland)  

  telnet://gw.csd.nu:3601/  :  Chatbox NL5IGD te Drachten (Friesland)

  telnet://gw.csd.nu:3600/ Node NL9IGD te Drachten (Friesland)

  telnet://gw.csd.nu:10151/  :  PD0OLN-5 APRS Gate  te Drachten (Friesland)

  telnet://213.51.90.69:6300/  :  Ipgate NL3HJW te Wolvega (Friesland) 

  telnet://213.84.88.151  :  EL3BBS 

  telnet://rf76wi.dynu.com/  :  FRA446-8 te Rouen Normandie (Frankrijk) 

  telnet://nl3kge.sytes.net/  :  Ipgate NL3KGE te Bergen op Zoom (Noord-Brabant) 

  telnet://212.120.108.178:6380  :  Ipgate NL3SNK en NL5SNK te Sneek (Friesland)

 telnet://213.51.120.128:23/  :  Node NL9SBG te Scharsterbrug (Friesland) 

 http://213.51.120.122:2323  :  DeskCam JO1RIN/NL9SBG 


 Packet Sites

  http://home.wish.net/~jo1hdv  :   Harry de JO1HDV (TstEdit) (FSG)

  http://home.wxs.nl/~staphorst  :  Jan de LS1JST (Diverse programma's)

  http://www.packetradio.org.uk/ Roger de G4IDE (UI-View)

  http://www.peaksys.co.uk/  :  Roger de G4IDE (Winpack)

  http://www.f6fbb.org/  :  Jean de LA6CU (F6Fbb)

  http://www.elcom.gr/sv2agw  :  George de SV2AGW (Agw-packet engine)

  http://members1.chello.nl/~s.bergsma/  :  Siep de LW1SBL

  http://home.wxs.nl/~pe1caj/software.htm  :  ???? de PE1CAJ (APRS)

  http://www.qsl.net/lu7did  :  Pedro de LU7DID (DigiPlex , TF2AGW)

  http://www.xpacket.de/  :  DL6IB & DAB365 (XPacket)

  http://www.dlc.fi/~oh1kzn/  :  OH1KZN & OH1NBF (NBF Packet)

  http://home.t-online.de/home/dg1bbq  :  Axel de DG1BBQ (7plus)

  http://members.home.nl/pasma/   :  Rinse de CB0RPS (JO1RIN)

  http://go.to/kw3bbs  : KW3BBS - Katwijk (Diversen)

  http://www.packetradio.spydar.com  :  Hein de NL1HVL (Diversen


back to homehome